Vad mäter man med spirometer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad mäter man med spirometer? Lungfunktion

Förklaring

En spirometer är en anordning som mäter volymen på lungornas in- och utandning av luft. På sjukhus är spirometri känt som ett lungfunktionstest. I undersökningen mäts lungans volym och hastighet på in- och utandning. Spirometri används vid diagnostisering av astma, cystisk fibros, hjärtsjukdomar etc.Ställ en ny fråga