Vad motsvarar 1 volt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad motsvarar 1 volt? 1 watt/ampere

Förklaring

Elektrisk spänning är ett uttryck för den energi som en strömkälla levererar per enhet laddning den flyttar. Vanligtvis är denna laddning i form av elektroner och i motsats till strömstyrkan som definieras i en punkt, så det är ingen mening att tala om spänningen i en punkt. Därför anges den alltid som ett spänningsfall i en intervall från A till B. SI-enheten för elektrisk spänning är joule per coulomb och har fått enheten volt (V), uppkallad efter den italienske fysikern Alessandro Volta.Ställ en ny fråga