Vad skall bibelpersonen David införskaffa för att få gifta sig med Sauls dotter Mikal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad skall bibelpersonen David införskaffa för att få gifta sig med Sauls dotter Mikal? Förhudar

Förklaring

Bibelpersonen David ville gifta sig med Sauls dotter Mikal. Han erbjuder Saul allt han önskar för att få lov till detta. Saul säger till David att om han vill ha hans dotter, måste han ge honom hundra förhudar innan morgondagen. Trots att David tycker att det verkar märkligt, går han ut och slår ihjäl två hundra män för att få tag på förhudarna. Saul imponeras över att han fått dubbelt så många som han bad om och David får Sauls dotter.Ställ en ny fråga