Vad står förkortningen "ABS" för i ABS-bromsar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad står förkortningen "ABS" för i ABS-bromsar? Anti Blocking System

Förklaring

ABS (Anti Blocking System) är ett säkerhetssystem som förhindrar att bilens hjul låser sig vid kraftiga inbromsningar. På så sätt kan föraren bibehålla styrförmågan över bilen och dessutom förkortas bromssträckan jämfört med inbromsning med blockerade hjul. En vidareutveckling av ABS är elektronisk stabilitetskontroll (ESP Electronic Stability Program).Ställ en ny fråga