Vad står förkortningen "HTML" för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad står förkortningen "HTML" för? Hyper Text Markup Language

Förklaring

Hypertext Markup Language (HTML) är ett märkspråk för hypertext som i första hand syftar till att strukturera och länka text och bilder på en webbsida. Markup betyder markera. När det gäller hemsidor definierar HTML visningen av en text som t.e.x blir till en rubrik, en tabell eller en länk när sidan visas i en webbläsare såsom Firefox, Safari eller Google Chrome. Html-filer används på Internet och i synnerhet på World Wide Web.Ställ en ny fråga