Vad står förkortningen LAS för i svenska lagboken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad står förkortningen LAS för i svenska lagboken? Lag om anställningsskydd

Förklaring

Lag om anställningsskydd (1982:80), förkortat LAS, är i Sverige den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Lagen reglerar bl.a. uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Turordningen vid uppsägningar kan också åsidosättas helt genom avtal med den lokala arbetstagarorganisationen.Ställ en ny fråga