Vad symboliserar en aktivitet i ett diagram för flödesschema i ASME-standarden från år 1947?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad symboliserar en aktivitet i ett diagram för flödesschema i ASME-standarden från år 1947? En fyrkant

Förklaring

År 1921 fick medlemmarna i American Society of Mechanical Engineers (ASME), bevittna Frank Gilbreth presentation av den första strukturerade metoden för att dokumentera ett processflöde. År 1947 antog ASME en standard för beskrivning av flödesschema. I denna standard symboliserar en cirkel en operation, en pil en transport, en fyrkant en aktivitet och en triangel en lagring eller försening.Ställ en ny fråga