Vad var den historiska gestalten Simón Bolívar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad var den historiska gestalten Simón Bolívar? En sydamerikansk general

Förklaring

Den sydamerikanska generalen och nationalisten Simón Bolívar (år 1783-1830) befriade Peru, Venezuela och Nya Granada (Colombia) från det spanska väldet. Tillsammans med sin general Antonio José de Sucre delar han äran att ha befriat Ecuador. Bolívar var den viktigaste personen i de andinska ländernas kamp för frigörelse från den spanska kolonisationen. Han är känd som svårigheternas man ("el hombre de las dificultades") och Befriaren (El Libertador). Innan Bolivar dog av tuberkulos fick han landet Bolivia uppkallat efter sig.Ställ en ny fråga