Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med? Breddgraden

Förklaring

Tyngdaccelerationen (g) är den acceleration som ett objekt i vila i nivå med havsytan börjar att falla med i vakuum under påverkan av tyngdkraften. Tyngdaccelerationen varierar med breddgraden på Jorden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på Jordens yta är gn = 9,80665 m/s^2.Ställ en ny fråga