Var avhålls judarnas gudstjänst?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Var avhålls judarnas gudstjänst? Synagogan

Förklaring

Judendomen är en världsreligion med rötter som går tillbaka till ca. 1200 f.Kr. Den är en minoritetsreligion i alla länder med undantag i Israel. Den judiska vilodagen kallas Sabbat och infaller fredag ​​kväll till lördag kväll varje vecka. Gudstjänst sker i synagogor. Judendomen är det judiska folkets traditionella religion och kultur. Judendomen är den äldsta av de stora monoteistiska världsreligionerna.Ställ en ny fråga