Var går den 3500 km långa vandringsleden Appalachian Trail?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Var går den 3500 km långa vandringsleden Appalachian Trail? Nordamerika

Förklaring

Världens längsta vandringsled ligger i USA. De flesta genomför en liten del av leden, men runt 7.000 personer har tagit sig i genom hela den 3.500 km långa vandringsleden Appalachian Trail. Leden går i genom bergskedjan Appalacherna och sträcker sig mellan Maine och Georgia i östra USA.Ställ en ny fråga