Var ligger Lake Superior?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Var ligger Lake Superior? Nordamerika

Förklaring

Lake Superior är den största av "Nordamerikas stora sjöar". Sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Den är till ytan världens största sötvattensjö (82350 km2), och till volymen världens tredje största.Ställ en ny fråga