Var ligger makten i en hierokrati?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Var ligger makten i en hierokrati? Hos prästerna

Förklaring

Teokrati betyder "gudsvälde". Här är styret och statsskicket baserat på religion. Den yttersta politiska makten ligger hos en religös klass, vanligtvis prästerna i statsreligionen. Dessa fungerar som ställföreträdare för Gud svarar inte inför folket, utan mot religionens gud eller gudar. Vanligtvis utgår lagen från religionen och tolkningen av religiösa skrifter är viktiga i den rättsliga formationen.Ställ en ny fråga