Vem av följande personer är känd för sin forskning om ekonomisk ojämlikhet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem av följande personer är känd för sin forskning om ekonomisk ojämlikhet? Thomas Piketty

Förklaring

Thomas Piketty (1971) är en fransk ekonom, som specialiserat sig på studier i ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelning. Han blev känd för omvärlden med lanseringen av boken "Le capital au XXIème siècle" (Kapitalet i det tjugoförsta århundradet). Boken är en summering som innehåller stora delar av hans forskningsarbete. Den berör särskilt kapitalets och förmögenhetsindelningens stigande betydelse.Ställ en ny fråga