Vem gifte sig med den danska sagohjälten Amleths mor?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem gifte sig med den danska sagohjälten Amleths mor? Hans farbror

Förklaring

Amleth är en dansk sagohjälte vars historia är känd från Saxos krönika (Gesta Danorum) av Saxo Grammaticus (ca 1160 - efter 1208). Prins Amleths far, kungen, blev mördad av sin bror som tog makten och gifte sig med Amleths mor. Amleth uppträdde som galen för att undgå sin fars öde. Materialet från denna historia ligger till grund för Shakespeares Hamlet. Det är Shakespeare som har knutit historien om Hamlet till Helsingör.Ställ en ny fråga