Vem gömde en lapp med texten "Härtill är jag nödd och tvungen" i sigillet vid sin namnteckning år 1517?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem gömde en lapp med texten "Härtill är jag nödd och tvungen" i sigillet vid sin namnteckning år 1517? Biskop Hans Brask

Förklaring

Hans Brask (1464-1538) var biskop i Linköping. Brask är mest känd för den så kallade brasklappen. Det sägs om Hans Brask, när han tvingades underteckna och sätta sitt sigill på 1517 års riksdags beslut att avsätta ärkebiskop Gustaf Trolle, att han under sigillet stack en liten lapp, på vilken han hade skrivit "Härtill är jag nödd och tvungen". Det ska ha gjort att han överlevde Stockholms blodbad.Ställ en ny fråga