Vem har skrivit barnvisan Mors lilla Olle?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem har skrivit barnvisan Mors lilla Olle? Alice Tegnér

Förklaring

Alice Tegnér är ansedd som den främsta svenska barnvisetonsättaren under 1900-talets första hälft. Förutom barnvisor skrev Alice Tegnér även många andra typer av musikverk, en stor mängd körverk, romanser, kantater, piano- och cellosatser samt violinsonater. Hon har bl.a. skrivit visorna Borgmästar Munthe, Bä, bä, vita lamm, Ekorr´n satt i granen och Sockerbagaren.Ställ en ny fråga