Vem har skrivit Hamlet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem har skrivit Hamlet? William Shakespeare

Förklaring

Hamlet, Prins av Danmark är en tragedi skriven av dramatikern William Shakespaere (1564-1616). Hamlet utgavs första gången år 1601-1603. Berättelsen handlar om prins Hamlet som ställs inför en rad dilemman i förbindelse med mordet på hans far. Mördaren är hans farbror Claudius, som också intagit tronen och gift sig med Hamlets mor. Berättelsen utspelar sig på slottet Kronborg i Helsingör. Citatet "Att vara eller icke vara, det är frågan", härstammar från Hamlet.Ställ en ny fråga