Vem har skrivit verket "Naturfilosofins matematiska principer"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem har skrivit verket "Naturfilosofins matematiska principer"? Isaac Newton

Förklaring

Isaac Newton (1643-1727) var en engelsk matematiker, fysiker och astronom. Han lade grunden till sin forskning kring krafter, gravitation och planeternas rörelse. Isaac Newton anses vara den som har skrivit ett av historiens mest betydelsefulla verk: "Naturfilosofins matematiska principer" (1687). Verket ger en matematisk beskrivelse av de lagar som styr himlavalvets mekanik. Newton formulerade även tyngdlagen.Ställ en ny fråga