Vem har skrivit visan Fjäriln vingad syns på Haga?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem har skrivit visan Fjäriln vingad syns på Haga? Carl Michael Bellman

Förklaring

Carl Michael Bellman, född 1740 i Stockholm, brukar betraktas som en av Sveriges nationalskalder. Hans diktning har varit mycket viktig för senare svensk litteratur och hans betydelse för denna har jämförts med William Shakespeares för den engelskspråkiga. Melodierna i hans sånger lånade han ofta från samtida musikstycken. Bland de melodier han lär ha skrivit själv märks Fjäriln vingad syns på Haga.Ställ en ny fråga