Vem ledde Oktoberrevolutionen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem ledde Oktoberrevolutionen? Lenin

Förklaring

Oktoberrevolutionen är den del av ryska revolutionen som utbröt 7. november år 1917. Den genomfördes med en statskupp i vilken bolsjevikerna störtade den ryska regeringen och tsaren. Ryska revolutionens första del kallas Februarirevolutionen. Oktoberrevolutionen organiserades och leddes av Lev Lenin och Pavel Dybenko. Efter det ryska inbördeskriget (år 1918-1921) blev Lenin ledare för Sovjetunionen. Oktoberrevolutionen skilde sig från Februarirevolutionen genom att den växte från ett massuppror och att den var planerad.Ställ en ny fråga