Vem skall ha makten om en planekonomi skall fungera?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem skall ha makten om en planekonomi skall fungera? Folket

Förklaring

I en marknadsekonomi avgörs priserna på de flesta varor och produktionsfaktorer i ekonomin av tillgång och efterfrågan på marknaden för varje enskild produkt. Om konkurrensförhållandena på marknaden är fullkomliga, är marknadsekonomin en effektiv mekanism för att säkra att samhällets resurser fördelas på lämpligt sätt.Ställ en ny fråga