Vem uppfann dynamiten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem uppfann dynamiten? Alfred Nobel

Förklaring

Alfred Nobel var en svensk kemist och uppfinnare av dynamiten. Hans uppfinningar kunde å ena sidan användas för krigiska ändamål, men å andra sidan hyllade han fred. Denna dualism kan sägas vara grunden för utformningen av hans testamentariska förordnanden om Nobelprisets syfte "att komma mänskligheten till den största nytta" och det särskilda fredspriset.Ställ en ny fråga