Vem var först med att formulera centralperspektivet, och gjorde det i verket Della Pittura (1435-36)?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem var först med att formulera centralperspektivet, och gjorde det i verket Della Pittura (1435-36)? Leon Battista Alberti

Förklaring

Den italienske arkitekten och konstteoretikern Leon Battista Alberti (1404-1472) var en av renässansens betydelsefullaste gestalter. Han skrev en avhandling om målarkonsten, De Pittura/Della Pittura (1436). Den innehåller den första beskrivningen av perspektivisk återgivning, bland annat centralperspektivets teoretiska uppbyggnad. Han skrev också De Re Aedificatoria (1443-52) om arkitektur, där formulerar Alberti en teori om arkitekturen, som anknyter till Vitruvius. Alberti var dessutom skulptör och guldsmed och arbetade som sekreterare för påven.Ställ en ny fråga