Vem var ordförande för LO före Wanja Lundby-Wedin?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vem var ordförande för LO före Wanja Lundby-Wedin? Bertil Jonsson

Förklaring

Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige, bildad 1898. LO:s uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som missgynnar medlemmarna. LO samlar fjorton medlemsförbund.Ställ en ny fråga