Vid hur många grader celsius kokar vatten vid havsytan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vid hur många grader celsius kokar vatten vid havsytan? 100

Förklaring

Vattnets kokpunkt beror på omgivande lufttryck. Vid havsytans lufttryck är kokpunkten 100 grader celsius. På toppen av Mount Everest är lufttrycket endast 1/3 och därför kokar vattnet redan vid en temperatur av ca. 70 grader celsius.Ställ en ny fråga