Vilka är floderna i ramsan "vi ska äta, ni ska laga"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilka är floderna i ramsan "vi ska äta, ni ska laga"? Viskan, Ätran, Nissan och Lagan

Förklaring

Viskan, Ätran, Nissan och Lagan är fyra större floder som utmynnar i havet längs Sveriges västkust. Viskan är den nordligaste av floderna och Lagan den sydligaste. En ramsa för att komma ihåg ordningen på floderna är: "vi ska äta, ni ska laga".Ställ en ny fråga