Vilka av följande matematiska företeelser uppfanns av Descartes?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilka av följande matematiska företeelser uppfanns av Descartes? Kartesiska koordinatsystemet

Förklaring

Den franske filosofen och matematikern René Descartes (1596-1650) skapade den analytiska geometrin. Det var Descartes som uppfann det rätvinkliga koordinatsystemet som används än idag. Han är också obestridd grundare av den moderna filosofin, där han var den förste att formulera omvärldsproblemet och den moderna dualismen.Ställ en ny fråga