Vilka principer grundas renässansens perspektivlära på?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilka principer grundas renässansens perspektivlära på? Matematiska principer

Förklaring

Perspektivläran uppstod i början av 1400-talet i Norditalien, som en ny metod till att avbilda objekt baserat på en central ögonpunkt. Detta system lärde konstnärerna att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan, och därmed skapa ett djup i ett måleri, baserat på matematiska konstruerade principer. Detta perspektiv kallas centralperspektiv eller enpunktsperspektiv, och förändrade synsättet på arkitektur och konst. Uppfinnaren och utvecklaren hette Filippo Brunelleschi (1377-1446).Ställ en ny fråga