Vilka variabler är en konjunkurs främsta byggnadstenar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilka variabler är en konjunkurs främsta byggnadstenar? Arbetslöshet, tillväxt och inflation

Förklaring

"Konjunktur" beskriver ett rådande ekonomiskt tillstånd i en ekonomi. Konjunkturen bygger framförallt på variablerna arbetslöshet, tillväxt och inflation. När det är höggkonjunktur råder goda tider. Industrin har då fullt upp med att producera och leverera och arbetslösheten är låg. En baksida med en långvarig eller kraftig högkonjunktur är risken att den leder till en finansbubbla. Detta sker då avkastningarna på investeringar skjuter i höjden och intresset av att investera överstiger det verkliga behovet.Ställ en ny fråga