Vilken är den högsta uppmätta hastigheten för partiklar genom nysning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken är den högsta uppmätta hastigheten för partiklar genom nysning? 166.7 km/h

Förklaring

En nysning är en semi-autonom, snabb utblåsning av luft ur mun och näsa. Nysningen framkallas vanligen genom retning av näsans nervceller. En nysning innehåller upp till 40.000 mikroskopiska droppar som sprids ca 2-3 meter. Den högsta uppmätta hastigheten för partiklar genom nysning enligt Guinness World Records är 166,7 km/h. En engelsk tjej har haft det längsta kända anfallet av nysningar, vilket varade sammanlagt 978 dagar.Ställ en ny fråga