Vilken av dessa är en aerosol?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken av dessa är en aerosol? Dimma

Förklaring

Aerosoler är mycket små (<1 μm) luftburna partiklar som är suspenderade i en gas. Det kan till exempel vara vatten-eller dammpartiklar som är upplösta i atmosfärisk luft. Vissa är konstgjorda och andra naturliga, men båda kan inverka på klimatet genom att antingen sprida, reflektera eller absorbera solens strålar. I motsats till växthusgaserna har de flesta aerosoler en kylande effekt på atmosfären, men sulfataerosoler orsakar dessutom surt regn.Ställ en ny fråga