Vilken av följande lagar är inte en svensk grundlag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken av följande lagar är inte en svensk grundlag? Konstitutionslagen

Förklaring

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen (RF), successionsordningen (SO), tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Grundlag skiljer sig från lag genom att i allmänhet vara kringgärdad av sådana procedurregler att ändring är omständigare att få till stånd.Ställ en ny fråga