Vilken av följande religioner är inte monoteistisk?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken av följande religioner är inte monoteistisk? Buddhismen

Förklaring

Monoteism är dyrkan av en enda allsmäktig Gud. Monoteism kan beskrivas som motsatsen till polyteism, som är tron ​​på och dyrkan av flera gudar. Ateism är en beteckning för att inte tro på gudar överhuvudtaget. Den västerländska kulturen har under de senaste årtusendena präglats av religioner som varit monoteistiska.Ställ en ny fråga