Vilken bank hette tidigare Föreningssparbanken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken bank hette tidigare Föreningssparbanken? Swedbank

Förklaring

Swedbank bildades som Föreningssparbanken 1997, men bytte namn till Swedbank 2006. Banken har sina rötter i sparbanksrörelsen och i de kooperativa jordbrukskassorna. Historiken, som innehåller många sammanslagningar och namnbyten, sträcker sig tillbaka till 1820 då Sveriges första sparbank bildades. Banken skapades i sin nuvarande form 1997 genom att Sparbanken Sverige fusionerade med den mindre Föreningsbanken.Ställ en ny fråga