Vilken djur är man som muslim förbjuden att äta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken djur är man som muslim förbjuden att äta? Gris

Förklaring

Muslimer har en reglerad livsföring. All föda skall vara halal (tillåten). Förbjuden (haram) föda är bl.a. griskött, självdöda djur, blod, kött slaktat till andra gudars ära samt alkoholdrycker. Det finns många ställen i Koranen där föda omtalas, både tillåten och förbjuden. Vid extrema undantagssituationer då man till exempel riskerar att dö av svält, kan dock annars otillåtna livsmedel räknas som halal. Åtminstone så länge det är den sista utvägen och inte är medvetet eftersträvat. I dessa fall är Gud både förlåtande och barmhärtig.Ställ en ny fråga