Vilken färg har boll nummer 1 i ett vanligt biljardspel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken färg har boll nummer 1 i ett vanligt biljardspel? Gul

Förklaring

Biljard är ett samlingsnamn för spel som spelas på tygklädda bord med bollar som stöts runt med en biljardkö. Man använder sig typiskt av en vit köboll, 15 färgade och numrerade ”objektbollar”. Dessa delas in i "hela" (nummer 1-7), "halva" (nummer 9-15) och nummer 8 är helsvart. Biljard kan delas in i de tre huvudgrenarna 8-ball, 9-ball och 14:1.Ställ en ny fråga