Vilken frekvens har normaltonen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken frekvens har normaltonen? 440 Hz

Förklaring

Normaltonen är en fastlagd frekvens efter vilken man stämmer musikinstrument. Denna ton är ettstrukna A och har en frekvens på 440 Hz. Detta är den mest använda frekvensen i modern musik. Normaltonen är den sjätte tonen i den diatoniska skalan om man utgår från ton C. A är grundtonen i A-dur och A-moll.Ställ en ny fråga