Vilken fysikalisk storhet är enheten wattimmar enhet för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken fysikalisk storhet är enheten wattimmar enhet för? Energi

Förklaring

Wattimme är en energienhet som definieras som den energi som en effekt på en watt utvecklar under en timme och motsvarar alltså 3600 wattsekunder (3600 joule). Enheten används bland annat för fakturering av elförbrukning som mäts med en elmätare.Ställ en ny fråga