Vilken fysiker etablerade en temperaturskala baserad på kokpunkt och fryspunkt för vatten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken fysiker etablerade en temperaturskala baserad på kokpunkt och fryspunkt för vatten? Celcius

Förklaring

År 1742 beskrev den svenska fysikern Anders Celsius en temperaturskala där vatten kokade vid 0 grader och frös vid 100 grader. År 1747 vändes denna skala. I dag går celsiusskalan från den absoluta nollpunkten (-273,15°C) och genom vattnets fasövergångar vid 0°C (fryspunkt) och 100°C (kokpunkt). Därefter fortsätter skalan upp i det oändliga.Ställ en ny fråga