Vilken gnagare är bra på att bygga fördämningar?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken gnagare är bra på att bygga fördämningar? Bävern

Förklaring

Bävern är en stor gnagare som lever av bland annat blad, bark, örter och vattenväxter. Den är känd för att vara bra på att bygga fördämningar, men bygger även kanaler där den fraktar sina stockar och grenar. Kanal-skapandet är är ett stort arbete och mycket mer omfattande är själva fördämningsbyggandet. Under goda livsförhållanden kan bävern väga upp till 40 kg och leva i 25-30 år. Normalt blir de dock omkring 15 år gamla. I Kanada är bävern ett nationaldjur.Ställ en ny fråga