Vilken grundläggande operator inom aritmetiken är motsatsen till multiplikation?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken grundläggande operator inom aritmetiken är motsatsen till multiplikation? Division

Förklaring

Multiplikation är en av de grundläggande operationerna (addition, subtraktion, division och multiplikation) inom aritmetiken. Metoden är ett motsatt räknesätt till divison och ett specialfall av addition som omfattar situationer där man lägger i hop flera tal av samma storlek. Resultatet av en multiplikation kallas produkt. Talen som multipliceras kallas faktorer eller betecknas individuellt som multiplikator och multiplikand.Ställ en ny fråga