Vilken italiensk familj hade stort inflytande på renässansens utveckling?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken italiensk familj hade stort inflytande på renässansens utveckling? Huset Medici

Förklaring

Medici är en italiensk släkt som styrde Florens under perioderna år 1434-94, 1512-27 och 1530-1737. Huset Medici är känt som en handels- och banksläkt. Genom sina verksamheter blev Huset Medici en av Europas rikaste och mest inflytelserika släkter. Medicisläkten hade stor betydelse för renässansens utveckling.Ställ en ny fråga