Vilken kaffedryck främjades av Svensk Mjölk i "Beigeprojektet" för att öka svenskarnas mjölkkonsumtion?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken kaffedryck främjades av Svensk Mjölk i "Beigeprojektet" för att öka svenskarnas mjölkkonsumtion? Caffelatte

Förklaring

En caffelatte består av ¼ espresso och ¾ varm mjölk med lite eller inget skum. Den innehåller således mer mjölk än cappuccino. Caffè latte är italienska för kaffe (med) mjölk.Ställ en ny fråga