Vilken laddning har en elektron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken laddning har en elektron? Negativ

Förklaring

En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronerna som finns runt om atomkärnan upptäcktes av J. J. Thomson år 1897 i ett laboratorium på Cambridge University. Partikeln är en del av alla atomer och bestämmer atomens kemiska egenskaper. Den elektriska strömmen i en ledning utgörs av elektroner. Elektronen har en negativ elektrisk laddning på ca-1,6 × 10^-19 coulomb och en massa på 9,109 × 10^-31 kg.Ställ en ny fråga