Vilken landskapsblomma har Gotland?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken landskapsblomma har Gotland? Murgröna

Förklaring

Landskapsblomman är en av de symboler som traditionellt tilldelas de olika landskapen. Murgröna förekommer i Europa och österut till Iran. I Sverige finns murgröna i de södra och sydöstra kustlandskapen och har sin nordgräns i Västmanlands mälarlandskap, på Öland och på Gotland och återkommer i landskapen kring norra Kattegatt, varefter den kan följas längs Norges milda kusttrakter upp till de yttre delarna av Hardangerfjorden.Ställ en ny fråga