Vilken religion är dominerande i Italien?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken religion är dominerande i Italien? Katolicism

Förklaring

Italienarna är en starkt kristet folk och är huvudsakligen katoliker. Att påven (den katolska kyrkans överhuvud) bor i Vatikanstaten i Rom har säkerligen gjort sitt till. Det finns en stor skillnad i hur italienarnas religiositet kommer till uttryckt beroende på plats och befolkningsgrupp. Katolicismen och det italienska språket är två av de viktigaste delarna i den nationella gemenskapen.Ställ en ny fråga