Vilken religion är världens största sett till antal anhängare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken religion är världens största sett till antal anhängare? Kristendomen

Förklaring

Kristendomen är världens största religion. Den har omkring 2,1 miljarder anhängare, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av världens befolkning. Den är även utbredd i många länder över hela världen. Kristendomen har fler än 20.000 riktningar. De tre största är katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan.Ställ en ny fråga