Vilken samhällsklass kom "frälset" att ge upphov till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken samhällsklass kom "frälset" att ge upphov till? Adeln

Förklaring

Ordet "frälse" betydde ursprungligen fri man - den som inte är någons träl. Den medeltida betydelsen var skattebefriad (frälst från skatt). Privilegiumet frälse gav upphov till adeln som särskild samhällsklass. Frälset hade befriats från skatt av kungen i utbyte mot att de ställde upp i hans tjänst med man och häst i full rustning. Även kyrkans män och kvinnor åtnjöt liknande skattefrihet. Personer utanför dessa grupper kallades ofrälse.Ställ en ny fråga