Vilken sjukdom orsakas av brist på vitaminet tiamin och betyder ”stor svaghet” översatt till svenska?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vilken sjukdom orsakas av brist på vitaminet tiamin och betyder ”stor svaghet” översatt till svenska? Beriberi

Förklaring

Vitaminer är ett samlingsnamn på livsnödvändiga organiska molekyler som ingår i kroppens ämnesomsättning. Kroppen har inte kapacitet att producera dessa i tillräcklig mängd, så därför måste de tillföras via födan. Vitaminer är antingen fettlösliga eller vattenlösliga. Överskott av de fettlösliga kan lagras i kroppsfettet och kan även leda till förgiftning, medan överskott av de vattenlösliga försvinner med urinen.Ställ en ny fråga